tokei@interia.pl - oto adres naszej redakcji, na który należy wysyłać wszelkiego rodzaju listy związane z Tokei. A gdyby ktoś chciał się osobiści skontaktować z którymś z redaktorów - jego numer gg.

NACZELNY

Michu - 4330173

REDAKCJA

Eternal Ghost - 3336740
Picu - 3042460
Adam_the_Red - 4773761